Velkommen til Psykologtjenesten i Bodø kommune

articleimage

F.v: Cathrine Hunstad-Ulriksen (psykologspesialist/fagleder), Iris Søderholm (psykologspesialist), Heidi Almhaug (psykolog), Berit Sivertsen Sørvig (psykologspesialist), Stein-Kjetil Moe (psykologspesialist) og Amie-Christine Evjen (psykologstudent)

Psykologtjenesten arbeider med barn, ungdom og voksnes psykiske helse.

Vårt oppdrag er å bidra med folkehelserettet og forebyggende innsats gjennom undervisning, veiledning av andre fagfolk, tjeneste- og tiltaksutvikling på det psykiske helsefeltet. Våre arbeidsoppgaver spenner fra befolkningsrettet til individrettet arbeid. Vi kan delta i felleskonsultasjon med fagfolk og brukere, og i begrenset omfang tilby direkte behandling av moderate psykiske vansker. Slik behandling tilbys hovedsaklig gjennom gruppetilbud. I tillegg kan vi konsulteres ved tvil eller mistanke om alvorlig psykisk problematikk og støtte opp om henvisning til spesialisthelsetjenesten.

Oppfølging fra oss skjer i samarbeid med øvrige tjenester som arbeider med barn, unge og voksnes psykiske helse. Henvendelser bør derfor foretas av fagfolk i aktuelle tjenester (eks.vis helsestasjon/familiesenter, PPT, barnevern, fysioterapeut, lege, helsesøstre, skoler og barnehage). For voksne klienter (18 år + ) må henvendelsen gå via fastlege, og det er ønskelig at denne er skriftlig.