Velkommen til Psykologtjenesten i Bodø kommune

articleimage

F.v Linda Espenes (psykolog), Berit Sivertsen Sørvig (psykologspesialist), Cathrine Hunstad-Ulriksen (psykologspesialist/fagleder) og Tor Ivar Berg Olsen (psykologspesialist).

Psykologtjenesten arbeider med barn, ungdom og voksnes psykiske helse.

Vårt hovedoppdrag er behandling av lettere til moderate psykiske vansker samt forebygge alvorlige psykiske lidelser. Videre skal vi bidra til å avklare behov for spesialisert psykisk helsehjelp.  I tillegg kan vi konsulteres ved tvil eller mistanke om alvorlig psykisk problematikk og støtte opp om henvisning til spesialisthelsetjenesten.

Våre arbeidsoppgaver spenner fra individrettet til befolkningsrettet innsats. Oppfølging fra oss skjer i samarbeid med øvrige tjenester som arbeider med barn, unge og voksnes psykiske helse. Henvendelser må derfor foretas av fagfolk i aktuelle tjenester (eks.vis helsestasjon/familiesenter, PPT, barnevern, fastlege, skoler og barnehage). Det er ikke nødvendig med skriftlig henvisning, vi kontaktes på telefon eller mail.