Velkommen til Psykologtjenesten i Bodø kommune

articleimage

F.v: Cathrine Hunstad-Ulriksen (psykologspesialist/fagleder), Iris Søderholm (psykologspesialist), Heidi Almhaug (psykolog), Berit Sivertsen Sørvig (psykologspesialist), Stein-Kjetil Moe (psykologspesialist) og Amie-Christine Evjen (psykologstudent)

Psykologtjenesten arbeider med barn, ungdom og voksnes psykiske helse.

Våre arbeidsoppgaver spenner fra individrettet til befolkningsrettet innsats. Vårt oppdrag er behandling av lettere til moderate psykiske vansker samt forebygge alvorlige psykiske lidelser. Videre skal vi bidra til å avklare behov for spesialisert psykisk helsehjelp.  I tillegg kan vi konsulteres ved tvil eller mistanke om alvorlig psykisk problematikk og støtte opp om henvisning til spesialisthelsetjenesten.

Oppfølging fra oss skjer i samarbeid med øvrige tjenester som arbeider med barn, unge og voksnes psykiske helse. Henvendelser må derfor foretas av fagfolk i aktuelle tjenester (eks.vis helsestasjon/familiesenter, PPT, barnevern, fastlege, skoler og barnehage). For voksne klienter (18 år + ) må henvendelsen gå via fastlege, og det er ønskelig at denne er skriftlig.