Du er her:

Psykologtjenestens arbeid med barn som pårørende

Barn som pårørende er en prioritert målgruppe for vårt arbeid. Vi arbeider med barn som pårørende både på systemnivå og i vårt direkte klientarbeid.

Psykologtjenesten har vært med på å utvikle et eget nettsted for Barn som pårørende: www.bekymretforbarn.no - som kan brukes som en nettbasert veiviser i kommunens tilbud til barn som er pårørende.