Henvendelse til oss:

Alle faginstanser kan kontakte oss for forespørsel om bistand vedrørende enkeltklienter eller systemoppgaver. Det er en forutsetning at våre klienter har kontakt med en annen faginstans (helsestasjon/familiesenter, fastlege, barnevern, PPT osv) før vi starter vårt arbeid, dette for å sikre at klienten følges opp i for – og etterkant. Vi ber om at det tas direkte kontakt med oss på telefon eller mail for å spesifisere behovet for bistand. Skriftlig henvisning er ikke nødvendig.

Psykologene dekker ulike aldersgrupper. Ta direkte kontakt med den som arbeider med din klients aldersgruppe:

Gravide og barn 0-6 år: Cathrine Hunstad-Ulriksen (fagleder Psykologtjenesten)

tlf: 75556084 e-post: Cathrine.Hunstad-Ulriksen@bodo.kommune.no

 

Barn 6-12 år: Heidi Almhaug

tlf:75556063/90277441 e-post: heidi.almhaug@bodo.kommune.no

 

Ungdom: 12-15 år:  Berit Sivertsen Sørvig

tlf: 75556080 e-post: Berit.Sivertsen.Sorvig@bodo.kommune.no

 

Ungdom 15-18: Iris Søderholm

tlf: 90848153 e-post: Iris.Anette.Soderholm@bodo.kommune.no

Voksne: 18- : Stein-Kjetil Moe

tlf: 75554136/95063673 e-post: Stein-Kjetil.Moe@bodo.kommune.no

 

Bodø kommunes sentralbord:  tlf: 755 55000 kan også benyttes hvis man ikke oppnår kontakt på direktenr.

Alle psykologene har kontorplass i Speiderveien 4, 3. etg. Postadresse: Pb.319, 8001 Bodø.