Henvendelse til oss:

Alle faginstanser kan kontakte oss for forespørsel om bistand vedrørende systemoppgaver eller enkeltbrukere. Systemoppdrag kan være undervisning om aktuelle psykologiske tema, veiledning til faggrupper og team, utforming av tjenestetilbud/tiltak til barn, unge og voksne.

Vedrørende enkeltbrukere er det en forutsetning at de har kontakt med en annen faginstans (helsestasjon/familiesenter, lege, helsesøster, barnevern, PPT, eller fysioterapeut osv) før vi starter vårt arbeid, dette for å sikre at brukere følges opp i for – og etterkant. Vi ber om at det tas direkte kontakt med oss på telefon eller mail for å spesifisere behovet for bistand. Skriftlig henvisning vedrørende barn og ungdom er ikke nødvendig. For voksne brukere (18 år +) er det behov for skriftlig henvisning fra fastlege. 

Psykologene dekker ulike aldersgrupper. Ta direkte kontakt med den som arbeider med aldersgruppen:
Gravide og barn 0-6 år (førskolealder): Cathrine Hunstad-Ulriksen (fagleder Psykologtjenesten)
tlf: 75 55 55 50* / 75 55 55 31 - Cathrine.Hunstad-Ulriksen@bodo.kommune.no

Barn 6-12 år (barneskolealder): Linda Epenes
tlf: 75 55 55 50 / 75 55 55 32 - Linda.Espenes@bodo.kommune.no

Ungdom: 12-15 år (ungdomskolealder):  Berit Sivertsen Sørvig
tlf: 75 55 55 50 / 75 55 55 34 - Berit.Sivertsen.Sorvig@bodo.kommune.no

Ungdom på videregående skole (15-18): Iris Søderholm
tlf: 75 55 55 50 / 908 48 153 - Iris.Anette.Soderholm@bodo.kommune.no

Voksne (som ikke er på videregående) (18+): Stein-Kjetil Moe
tlf: 75 55 55 50 / 75 55 55 35 / 950 63 673 - Stein-Kjetil.Moe@bodo.kommune.no

*Barne- og familieenhetens sentralbord: 75 55 55 00

Alle psykologene har kontorplass i Alsgården, 5. etg. Postadresse: Notveien 17, 8013 Bodø.