• Henvendelse til oss:

    Alle faginstanser kan kontakte oss for forespørsel om bistand vedrørende enkeltklienter eller systemoppgaver. Det er en forutsetning at våre klienter har kontakt med en annen faginstans (helsestasjon/familiesenter, fastlege, barnevern, PPT osv) før vi starter vårt arbeid, dette for å sikre at klienten følges opp i for – og etterkant. Vi ber om at det tas direkte kontakt med oss på telefon eller mail for å spesifisere behovet for bistand. Skriftlig henvisning er ikke nødvendig.