Psykologenes ansvarsområder

Felles for oss ved Psykologtjenesten er at vi arbeider både samfunnspsykologisk (systemutvikling) og klinisk (behandlingsrettet) med psykisk helse. I arbeidet på begge områdene har vi fordelt vår innsats på ulike aldersgrupper. Vi har fordelt ansvaret på følgende måte:

Gravide og barn 0-6 år (førskolealder): Psykologspesialist Cathrine Hunstad-Ulriksen (Fagleder Psykologtjenesten)
tlf: 75555500* / 75555531 e-post: Cathrine.Hunstad-Ulriksen@bodo.kommune.no

Barn 6-12 år (barneskolealder): Psykolog Linda Espenes
tlf:75555500 / 75555532 e-post: Linda.Espenes@bodo.kommune.no

Ungdom 12-15 år (ungdomsskolealder): Psykologspesialist Berit Sivertsen Sørvig
tlf: 75555500 / 75555534 e-post: Berit.Sivertsen.Sorvig@bodo.kommune.no

Ungdom på videregående skole: Psykologspesialist Iris Søderholm

tlf: 75555500 / 90848153 e-post: Iris.Anette.Soderholm@bodo.kommune.no

Voksne (som ikke er på videregående skole): 18 år+ : Psykologspesialist Stein-Kjetil Moe
tlf: 75555500 /75555535 e-post: Stein-Kjetil.Moe@bodo.kommune.no

Vår oppfølging av klienter innebærer primært veiledning og samarbeid med fagfolk som har en mer langvarig relasjon til brukeren. Vi bidrar også i felleskonsultasjoner med hjelper og bruker. I noen tilfeller kan vi tilby direkte behandling, da hovedsaklig i form av gruppeterapi. Vi vektlegger samarbeid med aktuelle instanser både kommunalt og i spesialisthelsetjenesten.  

*Ekspedisjon Barne- og familieenheten: 75555500