Psykologenes ansvarsområder

Felles for oss ved Psykologtjenesten er at vi arbeider både klinisk (behandlingsrettet) og samfunnspsykologisk (systemutviklingsrettet) med psykisk helse. I arbeidet på begge områdene har vi fordelt vår innsats på ulike aldersgrupper. Vi har fordelt ansvaret på følgende måte:

Gravide og barn 0-6 år: Psykologspesialist Cathrine Hunstad-Ulriksen (Fagleder Psykologtjenesten)
tlf: 75556084 e-post: Cathrine.Hunstad-Ulriksen@bodo.kommune.no

Barn 6-12 år: Psykolog Heidi Almhaug
tlf:75556063/90277441 e-post: heidi.almhaug@bodo.kommune.no

Ungdom 12-15 år: Psykologspesialist Berit Sivertsen Sørvig
tlf: 75556080 e-post: Berit.Sivertsen.Sorvig@bodo.kommune.no

Ungdom 15-18 år: Psykologspesialist Iris Søderholm

tlf: 90848153 e-post: Iris.Anette.Soderholm@bodo.kommune.no

Voksne: 18- : Psykologspesialist Stein-Kjetil Moe
tlf: 75554136 e-post: Stein-Kjetil.Moe@bodo.kommune.no

Vår oppfølging av klienter innebærer kartlegging og samtaleterapi ut fra ulike metodiske tilnærminger. Vi vektlegger samarbeid med aktuelle instanser både kommunalt og i spesialisthelsetjenesten.  

I tillegg gir vi veiledning til fagpersoner på enkeltsaker og til grupper som arbeider med ulike målgrupper; eks. vis Barn som pårørende.