Henvendelse til oss:

Alle faginstanser kan kontakte oss for forespørsel om bistand vedrørende systemoppgaver eller enkeltbrukere. Systemoppdrag kan være undervisning om aktuelle psykologiske tema, veiledning til faggrupper og team, utforming av tjenestetilbud/tiltak til barn, unge og voksne.

Vedrørende enkeltbrukere er det en forutsetning at de har kontakt med en annen faginstans (helsestasjon/familiesenter, lege, helsesøster, barnevern, PPT, eller fysioterapeut osv) før vi starter vårt arbeid, dette for å sikre at brukere følges opp i for – og etterkant. Vi ber om at det tas direkte kontakt med oss på telefon eller mail for å spesifisere behovet for bistand. Skriftlig henvisning vedrørende barn og ungdom er ikke nødvendig.

For voksne brukere (18 år +) som ikke er gravide el barselforeldre er det per tiden ikke behandlingstilbud.

Foreldreveileder og psykologene dekker ulike aldersgrupper.

Avdelingsleder: Cathrine Hunstad-Ulriksen
tlf: 75 55 55 00* / 75 55 55 31 - Cathrine.Hunstad-Ulriksen@bodo.kommune.no

 

Gravide og barn 0-10 år:

Linda Espenes (psykolog)
tlf: 75 55 55 00 / 75 55 55 32 - Linda.Espenes@bodo.kommune.no

Bjørg Irene Apeland (foreldreveileder/marte meo-terapeut)

tlf: 75 55 55 00/46 91 24 29 - bjorg.apeland@bodo.kommune.no

 

Barn/Ungdom 10-15 år:  

Berit Sivertsen Sørvig
tlf: 75 55 55 00 / 75 55 55 34 - Berit.Sivertsen.Sorvig@bodo.kommune.no

 

Ungdom på videregående skole 15-18 år:

Iris Søderholm
tlf: 75 55 55 00 / 908 48 153 - Iris.Anette.Soderholm@bodo.kommune.no

 

*Barne- og familieenhetens sentralbord: 75 55 55 00

Alle medarbeiderne har kontorplass i Alsgården, 5. etg. Postadresse: Notveien 17, 8013 Bodø.