Våre tilbud

Felles for oss i psykisk helsetjeneste er at vi arbeider både samfunnspsykologisk (systemutvikling) og klinisk (behandlingsrettet) med psykisk helse.

Vår oppfølging av klienter innebærer primært veiledning og samarbeid med fagfolk som har en mer langvarig relasjon til brukeren. Vi bidrar også i felleskonsultasjoner med hjelper og bruker. I noen tilfeller kan vi tilby direkte behandling, da hovedsaklig i form av gruppeterapi. Vi vektlegger samarbeid med aktuelle instanser både kommunalt og i spesialisthelsetjenesten.  

 

Gruppetilbud:

Circle of security - parenting (COS-P) - Trygghetssirkelen

Målgruppe: gravide og foreldre til barn 0-6 år som ønsker å lære mer om hvordan hjelpe barn til å regulere egne følelser og få økt trygghet i sin tilknytning.

Sted: Alsgården, 5. etg

 

Bryt voldarven - foreldreforberedelser mot vold

Målgruppe: gravide og foreldre til barn 0-5 år som har vokst opp med vold i egen familie.

Gruppen drives i samarbeid med kolleger fra flere tjenester i Barne- og familieenheten.

Sted: Rønvik familiesenter

 

Blues mothers

Målgruppe: Mestringstilbud til mødre som opplever nedstemthet eller uro/engstelighet i barseltiden (barn 0- 1 år)

Gruppen drives i samarbeid med kolleger fra flere tjenester i Barne- og familieenheten.

Sted: Mørkved familiesenter

 

Mestrende barn

Målgruppe: Mestringstilbud til barn 9 - 12 år som er nedstemt eller engstelige.

Gruppen drives i samarbeid med kolleger fra flere tjenester i Barne- og familieenheten. 

Sted: på skolene

 

Kjønn og identitet

Målgruppe: ungdom 15-25 år som definerer seg utenfor biologisk kjønn

Sted: Alsgården 5. etg

 

Foreldreveiledning:

Noen av ovennevte gruppetilbud til foreldre tilbys individuelt hvis det er behov og kapasitet til det:

COS-P

Bryt voldsarven

 

Videre kan vi tilby:

Marte meo-veiledning (videofeedback)

Tuning in to kids

 

Samtaletilbudet:

Kortvarig samtaleterapi til gravide og barselforeldre

Kortvarig (eller over tid med sjeldne timer) samtaletilbud som del av tiltak rundt barn 6-10 år etter avklaring med øvrige instanser. I denne aldersgruppen arbeides det mest med nærpersonene rundt barnet.

Avgrenset tilbud til ungdom der lavterskeltilbudet ved ungdomsskolen eller videregående har behov for bistand i vurderingen/oppfølgingen av ungdommen.

 

Undervisning:

Vi tilbyr undervisning på mange områder innen psykisk helse og uhelse. Eks vis i skoleklasser, på foreldremøter, personalmøter og i team/tjenester i kommunen.

 

Veiledning til fagfolk:

For øyeblikket driver vi 13 veiledningsgrupper med fagfolk i tjenester til barn, ungdom og voksne.